ipMon – Czyli systemy monitoring wizyjny jako usługa.

 • Czy instalacja monitoringu jest dużą inwestycją ?
 • Czy muszę kupować dodatkowe urządzania jak rejestrator itp. ?

W naszym rozwiązaniu ?  NIE !

Jeśli myślimy o budowie monitoringu to myślimy o drogich rejestratorach, kilkunastu kamerach, pękach kabli oraz problemami z konserwacją. Wadą klasycznych systemów monitoringu jest również niewygodny sposób przeglądania zarchiwizowanych danych.

W klasycznym monitoringu potrzebują Państwo:

 •  kamery - które przetwarzają pożądany obraz na sygnał elektryczny (cyfrowy bądź analogowy) ƒ
 • instalacji transmisji danych - która przenosi obraz z kamer do urządzenia nagrywającego, oraz ewentualnie do innych punktów nadzoru ƒ
 • urządzenia nagrywającego - które archiwizuje obraz na dyskach lub kasetach by mieć później możliwość analizy obrazu

Przy kalkulacji systemów okazuje się, że urządzenia nagrywające, oraz wykonanie instalacji są często najwyższym kosztem. Poza tym wymagają one konserwacji i nie są zbyt trwałe (twarde dyski i kasety są urządzeniami mechanicznymi) Często jest tak, że po kilku latach uszkodzeniu ulega rejestrator, a na rynku nie ma już kompatybilnych rozwiązań z kamerami i musimy wymieniać cały system. Należy również wziąć pod uwagę koszty eksploatacji: energii elektrycznej i pomieszczenia na rejestrator.

W naszym rozwiązaniu potrzebują Państwo:

 • kamerę – można zacząć od jednej !

Nie musicie jej kupować – można ją od nas wydzierżawić Całą resztę, czyli archiwizację, transmisję, dostęp do archiwów oraz monitoring systemu zapewniamy jako usługę.

Takie rozwiązanie zapewnia:

 •  brak problemu z rejestracją i dostępem do danych - realizujemy to na własnych platformach serwerowych.
 • natychmiastowy dostęp do nagrań, archiwów i obrazu na żywo przez naszą sieć, oraz sieć Internet
 • brak kosztów związanych z zakupem, konserwacją i umiejscowieniem rejestratora
 • skalowalność projektów możesz zacząć od jednej kamery  możliwość udostępnienia danych Policji, Straży Miejskiej, czy firmie ochroniarskiej
 • autoryzację dostępu za pomocą haseł i/lub adresów IP  inteligentną detekcję ruchu  możliwość wysyłania zdarzeń na e-mail
 • nasze kamery nagrywają również głos w monitorowanym pomieszczeniu

Poniżej przedstawiamy diagram który pokazuje działanie usługi:

 

ipmon-diagram

 

Nasz system zapewnia wsparcie dla wszystkich kamer IP obsługujących protokół RTSP, MJPG. (większość dostępnych na rynku kamer IP)

Przykłady realizacji można znaleźć na stronie: www.ipmedia.net.pl/monitoring.
Nasze systemy są zgodne z następującymi normami:

 • Polska norma „Systemy Alarmowe” PN-93/E-08390. Zestaw norm. ƒ
 • BN-84/8984-10. Zakładowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnętrzne. Wymagania ogólne. ƒ
 • BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogólne wymagania i badania. ƒ
 • Instrukcje serwisowe, dostarczone przez producentów zastosowanych urządzeń.

Tags: ip, kamery, monitoring